• Loading Quotes...
  • Zakelijke mediation

    Zakelijke conflicten gaan vaak om strategische vragen. Ze kunnen te maken hebben met de relatie tot de handelspartner, de toeleveranciers, de afnemers. Of het kan gaan om wrijving tussen de zakelijk partners binnen de organisatie. In elke organisatie kan ook onenigheid en spanning ontstaan tussen medewerkers of met klanten. Meestal leidt dat alles niet tot onoplosbare problemen en komt u er zelf wel weer uit. Maar soms zijn er hoog oplopende conflicten en dreigen of lopen al procedures.

    Conflicten die complex kunnen zijn en lastig te managen. Ze vragen onpartijdige begeleiding door een ervaren buitenstaander. Een deskundige mediator kan dan helpen op korte termijn naar goede besluitvorming te werken waarbij u zelf als partijen zeggenschap behoudt.