• Loading Quotes...
  • Soorten mediations

    Mediation van Belang begeleidt uiteenlopende soorten conflicten.

    U kunt dus contact opnemen voor elk type conflict. Daar waar ik zelf de benodigde expertise niet in huis heb, namelijk op het gebied van echtscheidingsmediations en strafmediations, zal ik u verwijzen naar specialisten uit mijn netwerk.