• Loading Quotes...
  • Onafhankelijk vergadervoorzitter

    Teams en organisaties komen geregeld te staan voor strategische keuzes. Welke kant moet het op? Hoe zwaar laten we de voors en tegens van de verschillende opties wegen? Zijn er subgroepen met botsende standpunten?

    In zulke gevallen kan het de besluitvorming ten goede komen als de brainstorm of vergadering wordt geleid door een onafhankelijk vergadervoorzitter.

    Ook daarvoor kunt u Eliane Dosker benaderen. Vanuit haar achtergrond als teammanager, rechter en mediator kan zij helpen de relevante zaken boven tafel te krijgen.