• Loading Quotes...
 • Kosten

  Mediation van Belang hanteert een uurtarief dat per zaak vast is voor alle te verrichten werkzaamheden. Deze betreffen naast de mediationgesprekken ook voorbereidingswerkzaamheden, verslaglegging (korte procesverslagen) en het opstellen van overeenkomsten. Het tarief per zaak is onder andere afhankelijk van de omvang en complexiteit van de zaak, de aard en financiële draagkracht van betrokken partijen, de mate van spoedeisendheid, en andere factoren. Desgewenst kan ik u een offerte toesturen.

  Bij mijn declaratie zal ik mijn werkzaamheden verantwoorden door middel van een gedetailleerde urenspecificatie.

  Het tarief is exclusief specifieke zaakgerelateerde kosten zoals reiskosten en kosten van een externe locatie. Deze onkosten worden naast het uurtarief doorberekend. Voor reistijd buiten Amsterdam reken ik de helft van het uurtarief. Binnen Amsterdam reken ik geen reistijd.

  Vaak worden de kosten gelijkelijk gedeeld tussen de partijen. U kunt daar natuurlijk samen andere afspraken over maken, wat bij arbeidsmediations overigens vaak gebeurt.

  Een gemiddeld mediationtraject omvat tussen de 2 en 5 gesprekken van elk 2 a 3 uur. Meestal worden de mediationgesprekken voorafgegaan door afzonderlijke intakegesprekken met de betrokkenen.