• Loading Quotes...
  • Arbeidsmediation

    Hierbij kan het gaan om wrijving of een conflict tussen een werknemer en zijn of haar leidinggevende. Maar het kan ook gaan om patstellingen in een andere vorm van samenwerking, zoals een maatschapsovereenkomst of een freelance contract.

    In zo’n onzekere situatie kan een professionele mediator uitkomst bieden. In vertrouwelijke gesprekken kunt u vertellen wat er speelt. Er is ruimte voor uw zorgen en mogelijk zelfs frustratie of wanhoop. En er ontstaat meestal uitzicht op een oplossing.